Skip to main content

Wettelijke termijnenvoor de keuring van stookolietanks

Bekijk hier wat de wettelijke termijnen zijn met betrekking tot het keuren van stookolietanks. Zoals u kunt zien wordt er onderscheid gemaakt tussen particulier- en professioneel gebruik, de datum van plaatsing, het volume van de tank en de locatie van de tank. Voor de volledigheid vermelden we dat dit per gewest verschillend kan zijn.

Voor particulier gebruik
Bovengrondse tank Kleiner dan 5.000 liter Eén verplichte keuring ná 01/03/2009, daarna geen herhalingskeuring meer nodig, wel aan te raden!*
Bovengrondse tank Groter dan 5.000 liter Elke 3 jaar
Ondergrondse tank Kleiner dan 5.000 liter Elke 5 jaar
Ondergrondse tank Groter dan 5.000 liter Elke 3 jaar
Voor professioneel gebruik m.b.t. verwarmingsdoeleinden**
Bovengrondse tank Professioneel gebruik van 100 tot 20.000 liter Elke 3 jaar
Ondergrondse tank Professioneel gebruik van 100 tot 20.000 liter Elke 2 jaar

(*) Artikel 6.5.5.4 van Vlarem II stelt dat de exploitant er dient voor te zorgen dat de opslaginstallatie steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en in het bijzonder dat elke verontreiniging van het milieu wordt voorkomen.

(**) Ook bij andere tanks kunnen wij u van dienst zijn! Daarvoor kunt u best contact met ons opnemen. Onze gegevens vindt u hier.


Meer informatie in verband met de wetgeving over tankkeuringen vindt u op volgende websites: