Skip to main content

Keuring van stookolietanks

Eén van onze diensten is de keuring van stookolietanks. Voor zowel bovengrondse- als ondergrondse mazouttanks bent u als particulier of bedrijf bij ons aan het juiste adres. Om gebruik te mogen maken van uw mazouttank, is het wettelijk verplicht deze te laten keuren. Afhankelijk van de plaatsing en het gebruik, zijn er zelfs periodieke herkeuringen voorgeschreven.

Mocht het niet wettelijk verplicht zijn, is het wél verstandig om een periodieke keuring van uw stookolietank vrijwillig te laten uitvoeren. Stookolie (gasolie, mazout of huisbrandolie) heeft immers zéér ontvlambare eigenschappen en kan ook erg vervuilend zijn voor de bodem bij een lek in de tank of ongeval. Met een goed uitgevoerde keuring van uw stookolietank kunt u veel problemen voorkomen.

keuring van stookolietanks

Aspecten die wij doorlopen bij de keuring van uw mazouttank

Onze technici beschikken over een uitgebreide kennis en ervaring om stookolietanks te keuren. We gaan hierbij zeer grondig te werk:

Tijdens de keuring van uw mazouttank beginnen we met een uitgebreide visuele controle van de tank en de eventuele inkuiping (waarin de mazout bij een lekkage terechtkomt). Daarna voeren we een controle uit op de aanwezigheid van water en slib in de tank. Tevens gaan we na of er binnen en buiten de tank eventuele verontreinigingen zijn, controleren we de overvulbeveiliging en het lekdetectiesysteem voor zover dat laatste voorzien is op uw tank.

Omdat lekkages bij een ondergrondse tank vaak niet met het oog waar te nemen zijn, controleren we deze met behulp van een ultrasone dichtheidsproef, waarna een conformiteitsattest wordt afgeleverd. Hierbij wordt er een drukverschil gemaakt in de tank. Wanneer er één of meerdere lekkages in uw tank zijn, zullen deze zorgen voor signalen. Deze signalen worden waargenomen door de sensoren. Zo kunnen we heel nauwkeurig achterhalen of er zich een lek bevindt.

Naast het keuren van uw stookolietank kunnen wij ook helpen met het filteren van de stookolie om algenvorming in de tank tegen te gaan. Hierover kunt u meer lezen op onze pagina over het filteren van stookolie.

Vraag nu jouw offerte aan!

Heeft u interesse in het laten keuren van uw stookolietank of behoefte aan persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.